مسعود کیمیایی

بیوگرافی کارگردان : مسعود کیمیایی

مسعود کیمیایی یکی از کارگردان های خوب وتاثیرگذار سینمای ایران میباشد که هم

درقبل انقلاب وهم در بعداز انقلاب فعالیت داشته و فیلمهای بسیار تاثیر گذاری را

کارگردانی کرده است . یکی از دلایل محبوبیت کیمیایی ” سانسورشدن فیلمهایش

بوده که همین موضوع باعث کنجکاوی بسیار شده است.

            نام اصلی: مسعود
            نام خانوادگی اصلی: کیمیایی
            سمت (در بخش های):  تدوین،تهیه و تولید،صحنه و لباس،عنوان
            بندی،فیلمنامه،کارگردانی،
            ………………………………..
            تاریخ تولد: 1320
            محل تولد: تهران
            ملیت: ایران
            ………………………………..

             مدرك تحصیلی: دیپلم 
            

      بیوگرافی
      فعالیت به عنوان نویسنده و شاعر.
      نویسنده رمان جسدهای شیشه‌ای در سال‌های 1380 و 1381.
      سراینده دفتر شعر زخم عقل در سال‌های 1380 و 1381.
      شروع فعالیت سینمایی با فیلم خداحافظ تهران (ساموئل خاچیکیان) به عنوان
      دستیار کارگردان در سال 1345.
      
      بخشی از فیلم شناسی:

      1385  رئیس ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس-تهیه کننده]
      1383  حکم ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس-تهیه کننده]
      1382  سربازهای جمعه ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]
      1378  اعتراض ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس-طراح صحنه و لباس]
      1377  فریاد ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس-طراح صحنه و لباس]
      1376  مرسدس ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس-طراح صحنه و لباس]
      1375  سلطان ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس-تهیه کننده-طراح
      صحنه و لباس]
      1374  ضیافت ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]
      1373  تجارت ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]
      1371  ردپای گرگ ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس-طراح صحنه و
      لباس]
      1369  گروهبان ( مسعود کیمیایی )  [تدوینگر-کارگردان-فیلمنامه نویس-طراح صحنه
      و لباس-تهیه کننده]
      1368  دندان مار ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس-طراح صحنه و
      لباس]
      1366  شیرک ( داریوش مهرجویی )  [تهیه کننده]
      1366  سرب ( مسعود کیمیایی )  [تدوینگر-کارگردان-فیلمنامه نویس-سازنده آنونس]
      1365  تیغ و ابریشم ( مسعود کیمیایی )  [تدوینگر-کارگردان-فیلمنامه نویس-تهیه
      کننده]
      1360  خط قرمز ( مسعود کیمیایی )  [تدوینگر-کارگردان-فیلمنامه نویس-طراح صحنه
      و لباس]
      1357  سفر سنگ ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس-تهیه کننده]
      1354  گوزن ها ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]
      1352  خاک ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]
      1351  بلوچ ( مسعود کیمیایی )  [تدوینگر-کارگردان-فیلمنامه نویس]
      1350  داش آکل ( مسعود کیمیایی )  [تدوینگر-کارگردان-فیلمنامه نویس]
      1349  رضا موتوری ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]
      1348  قیصر ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس]
      1347  بیگانه بیا ( مسعود کیمیایی )  [کارگردان-فیلمنامه نویس-طراح پوستر]
      1345  خداحافظ تهران ( ساموئل خاچیکیان )  [دستیار کارگردان]
      1343  ضربت ( ساموئل خاچیکیان )  [دستیار کارگردان]
       
      جوایز و انتخابها
      >>  کاندید سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی (اعتراض)
      [ دوره 18 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال 1378 ]
      ………………………………………………………..
      >>  کاندید سیمرغ بلورین بهترین فیلم (اعتراض)
      [ دوره 18 جشنواره فیلم فجر (مسابقه سینمای ایران) – سال 1378 ]
      ………………………………………………………..
      >>  برنده مجسمه سپاس بهترین فیلم سال (داش آکل)
      [ دوره 4 جشنواره سپاس (مسابقه) – سال 1351 ]
      ………………………………………………………..
      >>  برنده مجسمه سپاس بهترین کارگردانی (قیصر)
      [ دوره 2 جشنواره سپاس (مسابقه) – سال 1349 ]
      ………………………………………………………..
      >>  8 – هشتمین فیلم سال (سرب)
      [ دوره 4 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) – سال 1368 ]
      ………………………………………………………..
      >>  1 – بهترین فیلم سال (دندان مار)
      [ دوره 5 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) – سال 1369 ]
      ………………………………………………………..
      >>  4 – چهارمین فیلم سال (گروهبان)
      [ دوره 6 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) – سال 1370 ]
      ………………………………………………………..
      >>  5 – پنجمین فیلم سال (ردپای گرگ)
      [ دوره 9 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) – سال 1373 ]
      ………………………………………………………..
      >>  9 – نهمین فیلم سال (اعتراض)
      [ دوره 15 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) – سال 1379 ]
      ………………………………………………………..
      >>  8 – هشتمین فیلم سال (سربازهای جمعه)
      [ دوره 19 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) – سال 1383 ]
      ………………………………………………………..
      >>  6 – ششمین فیلم سال (ضیافت)
      [ دوره 11 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) – سال 1375 ]
      ………………………………………………………..
      >>  6 – ششمین فیلم سال (سلطان)
      [ دوره 12 منتخب نویسندگان و منتقدان (بهترین های سال) – سال 1376 ]
      ………………………………………………………..
      >>  کاندید لوح زرین بهترین کارگردان سال (حکم)
      [ دوره 6 منتخب سایت ایران اکتور (بهترین های سال) – سال 1384 ]
      ………………………………………………………..
      >>  کاندید لوح زرین بهترین فیلم سال (حکم)
      [ دوره 6 منتخب سایت ایران اکتور (بهترین های سال) – سال 1384 ]